Infoküche Der Podcast zu Informationssystemen 2012-05-04T20:50:29Z https://www.infokueche.at/feed/atom/ WordPress https://www.infokueche.at/images/infokueche144.jpg Copyright © Infokueche.at 2011 Wolfgang Gassler https://wolfgang.gassler.org <![CDATA[Infoküche 6 – WWW Conference 2012 (World Wide Web)]]> https://www.infokueche.at/?p=125 2012-05-04T20:50:29Z 2012-05-04T18:47:32Z Weiterlesen ]]> 1 Wolfgang Gassler https://wolfgang.gassler.org <![CDATA[Infoküche 5 Special – Trauer um die Privatsphäre]]> https://www.infokueche.at/?p=105 2012-05-04T18:31:24Z 2012-03-29T14:28:48Z Weiterlesen ]]> 3 Wolfgang Gassler https://wolfgang.gassler.org <![CDATA[Infoküche 4 – Graphdatenbanken, wer mit wem?]]> https://www.infokueche.at/?p=110 2012-03-30T14:03:55Z 2012-03-28T14:25:42Z Weiterlesen ]]> 0 Dominic Pacher <![CDATA[Infoküche 3 – NoSQL – Wer B sagt muss auch A sagen]]> https://www.infokueche.at/?p=82 2011-12-02T16:45:40Z 2011-12-02T14:30:54Z Weiterlesen ]]> 2 Wolfgang Gassler https://wolfgang.gassler.org <![CDATA[Infoküche 2 – Neues von Google]]> https://www.infokueche.at/?p=50 2011-11-13T18:58:38Z 2011-11-04T20:33:38Z Weiterlesen ]]> 2 Wolfgang Gassler https://wolfgang.gassler.org <![CDATA[Infoküche 1 – Recommender Systems]]> https://www.infokueche.at/?p=14 2011-11-06T12:51:23Z 2011-10-21T14:16:50Z Weiterlesen ]]> 5